Velkommen til Nes Gård Hvasser

Nes Gård er et gammelt småbruk på nordsiden av øya Hvasser. Eiendommen består av låve, bryggerhus, fjøs og hovedhus rundt et tun. Nede ved sjøen er det en liten sjøbod og en god havn. Storstuen på låven leies ut til events, og bryggerhuset og låveliligheten kan leies på ukesbasis.

Etter at dagens eiere overtok stedet i 2010 er det gjennomført en omfattende restaurering og utvikling. Eiendommen fremstår nå som en meget hyggelig og velholdt småbruk, med sjøutsikt, båthavn og sauer som beiter på jordene tett inntil gårdstunet.

 

 

Nes Gård

Nes Gård Hvasser