Det kan arrangeres overnatting for 8-10 personer på gården. Hvis det ønskes overnatting for flere personer kan man kontakte Havna Hotell eller Hvasser Motell som begge ligger i nærheten av gården.