Nes gård Hvasser har i løpet av de siste fem årene blitt restaurert og fremstår nå som en trivelig plass med god komfort. Gården er fra midten av 1800-tallet og bryggerhuset skal være bygget med sten fra gamle Færder fyr. Fjøset er nybygget og huser vel 20 sauer av type gammelnorsk spælsau. Om sommeren beiter de på jordene på eiendommen.

Nede ved vannet er det en lun havn og en liten strand.

Vi bor fast på gården og gleder oss stort over å bo på her. Vi synes Hvasser er en herlig plass hele året og setter pris på å ha naturen så tett på. I sommerferien får vi ofte besøk av barn og venner, men vi klarer ikke å utnytte eiendommen fullt ut. Derfor har vi bestemt oss for å dele landlivets gleder med besøkende . Vi vil leie ut til fest, møter og overnatting, og få litt mer liv på gården.

Hilsen Tor og Mie